Pubertal Jinekomasti

Dr. Şükrü Hatun (Prof.; Kocaeli Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. AD, Kocaeli)
Dr. Kadir Babaoğlu (Yrd. Doç.; Kocaeli Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. AD, Kocaeli)

Erkeklerde ve kadınlarda rudimanter meme dokusunun hormonlara yanıtı bakımından bir farklılık yoktur. Bununla birlikte meme dokusundaki gelişme cinsel farklılaşmanın bir belirtisidir. Bu nedenle kadınlarda meme dokusunun görünür hale gelmesi pubertenin bir bulgusu olarak kabul edilirken, erkeklerde bir "bozukluk" olarak kabul edilmektedir. Jinekomasti, erkeklerde meme dokusunun iyi huylu proliferasyonu olarak tanımlanmaktadır. Jinekomasti bebeklik ve ileri yaşlarda da görülmekle birlikte en sık puberte döneminde saptanmaktadır. Pubertal jinekomasti fiziksel ve emosyonel rahatsızlığa neden olmasının yanı sıra karsinoma gibi diğer meme sorunlarıyla karışma olasılığı nedeniyle adolesan döneminin önemli bir sorunu olarak kabul edilmektedir. Çeşitli toplum çalışmalarında pubertal jinekomasti sıklığı %30-60 arasında bildirilmektedir. Neyzi ve arkadaşlarının çalışmasına göre ülkemizde 9-17 yaş arasında jinekomasti sıklığı %7 bulunmuştur. Genellikle 10-12 yaşlar arasında başlamakta, en yüksek sıklığa 13-14 yaş arasında (Tanner evre III ya da IV pubertal gelişim) ulaşmakta; 16-17 yaş arasında ise sıklıkla tam olarak involüsyona uğramaktadır.

Makalenin devamını oku

Yorumlar (1)add comment
...
ÖZDENGİN , 28 December 2017

ben 13 yaşındayım çok rahatsız oluyorum ameliyat olabilirmiyim 16 17 yaşına kadar bekleyememYorum yaz
daha küçük | daha büyük
 

busy