Kardiyovasküler İlaçlar ve Dermatolojik Yan Etkileri

Amlodipin: Deri reaksiyonlarının görülme oranı % 1 den azdır. Bunlar pruritus, eritematöz döküntü, makulopapüler döküntü, purpura, jinjival hiperplazi ve jinekomastidir. Nontrombositopenik purpura, eritema multiforme de oluşabilmektedir.51,52

Verapamil: Yüzde kızarma, pruritus, jinjival hiperplazi, jinekomasti, hiperkeratoz, makulopapüler döküntüler, terleme, ekimoz ve alopesiye neden olmaktadır. Hipertrikozis de (tedaviden 3-4 hafta sonra kel olan bir hastada saç çıkması..) rapor edilmiştir. Ekimozlar, purpurik vaskülit lezyonları, ürtiker, eritema multiforme ve Stevens-Johnson sendromu (% 1 den az) oluşmaktadır. Deri reaksiyonları daha çok egzamalı kadınların % 72 sinde görülmektedir. Oral verapamil kullanan hastaların % 1 inden azında eritema multiforme veya Stevens-Johnson sendromu görülür.56

Dijital glikozidleri: Deri reaksiyonları seyrektir ve jinekomasti, ürtiker, kabuklanma, alopesi, parmak ucu ve tırnaklarda çatlaklar ve makulopapüler döküntü diğer etkileridir.59

Spironolacton: Yan etkisi çok az bir potasyum tutucu diüretiktir. Dermal yan etkileri ilacın diğer yan etkilerinin % 2.4 üdür. Bunlar likenoid reaksiyonlar, makulopapüler egzama, ürtiker, trombositopenik purpura, hirsutizm ve egzema lezyonlarıdır. Jinekomasti ve memelerde hassasiyet bildirilmektedir.76

Methyldopa: Dermal reaksiyonları seyrektir. Daha çok birlikte kullanılan ilaçlar reaksiyonludur. Eritema multiforme, trombositopenik purpura, generalize pruritus ve alt ekstremite ülserasyonları, dilde paslanma ve jinekomasti, ilaca bağlı lupus, hipersensitivite görülebilir. 2 yıl süreyle metildopa kullanan 74 yaşındaki bir erkek hastada yaygın eritematöz döküntü, ateş, lenfadenopati geliştiği ilaç kesildikten sonra bulguların tamamen kaybolduğu bildirilmektedir.82,83

Clofibrat: Seyrek olarak döküntü, jinekomasti, deride kuruma ve saçta kırılma, alopesi ve pruritus görülür. Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve lupus benzeri sendrom rapor edilmiştir.99

51. Seymour RA, Ellis JS, Thomason JM. Amlodipin-induced gingival over growth. J Clin Periodontol 1994: 21; 281-283.
52. Dacosta A, Mismetti P, Tardy B. Non-thrombopenic purpura induced by amlodipine. Therapie 1994; 49: 515-517.
56. Kürkçüoğlu N, Alaybeyi F. Erythema multiforme after verapamil treatment. J Am Acad Dermatol 1991; 24: 511-512
59. David M, Livni E, Stern E, Feuerman EJ, Grinblatt J. Psoriasiform eruption induced by digoxin: confirmed by re-exposure. J Am Acad Dermatol 1981; 5: 702-703.
76. Danby FW. Spironolactone. J Am Acad Dermatol 1992; 26: 137.
82. Vaillant L, Le Maarchand D, Grognard C, Hocine R, Lorette G. Photosensitivity to methyldopa. Arch Dermatol 1988: 124; 326-327.
83. Wells JD, Kurtay M, Lochner JC. Granulomatouus skin lesions and alpha-methyl dopa. Ann Intern Med 1974: 81; 701-702.
99. Wong SS. Stevens-Johnson syndrome induced by clofibrate. Acta Derm Venereol 1994; 74: 475.

Yorumlar (0)add comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük
 

busy