Risperdal ve Jinekomasti

risperdal_logoRisperdal, Amerika merkezli Ortho-McNeil-Janssen ilaç firmasının şizofreni ve benzer psikolojik hastalıkların tedavisi için geliştirdiği bir ürün. Farklı ülkelerde Risfamed, Rileptid, Rixper, Ricus adı ile de pazarlanıyor. Aşağıda detaylarını bulabileceğiniz bu ürün meme gelişimini tetikleyen prolactin adlı hormonun seviyesini yükselterek jinekomastiye neden oluyor.

...Doza bağlı prolaktin seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Muhtemel belirtileri galaktore, jinekomasti, menstrüel siklüs düzensizlikleri ve amenore olabilir. Kilo artışı, ödem ve karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmiştir...

Prospektüs Bilgileri:
Risperidon

Endikasyonları:
Risperdal, pozitif (halüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık, şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal çekingenlik ve konuşma yetersizliği) semptomların görüldüğü akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır. Risperidon şizofreni ile ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu, endişe) da azaltır..

Kontrendikasyonları:
Bu ilaca aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Risperdal’in alfa-adrenerjik reseptörleri bloke etmesine bağlı olarak özellikle tedavinin başlangıç döneminde ortostatik hipotansiyon görülebilir. Risperdal kardiyovasküler hastalığı (örneğin kalp yetmezliği, miyokart enfarktüsü, ileti anomalileri, dehidratasyon, hipovolemi veya serebrovasküler hastalık) bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalı ve doz yavaş yavaş, önerildiği gibi arttırılmalıdır (’Kullanım şekli ve dozu’ bölümüne bakınız). Hipotansiyon görüldüğünde doz azaltılmalıdır. Dopamin reseptörlerini bloke eden ilaçlar, özellikle dil ve/veya yüzde istemsiz ritmik hareketler ile karakterize tardif diskinezi gelişimi ile ilgili bulunmuştur. Ekstrapiramidal belirtilerin görülmesinin tardif diskinezi gelişiminde bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Risperdal’in ekstrapiramidal semptomlar geliştirme potansiyeli daha az olduğundan klasik antipsikotiklerle karşılaştırıldığında, tardif diskinezi yapma riski daha azdır. Tardif diskinezi belirtileri görüldüğünde tüm antipsikotikler kesilmelidir.Yüksek ateş, kas rijiditesi, kan basıncı ve nabız düzensizlikleri, bilinç bulanıklığı ve yüksek kreatinin fosfokinaz enzim düzeyleri ile kendini gösteren malign nöroleptik sendrom, klasik nöroleptiklerin kullanımı sırasında bildirilmiştir. Bu durumda, Risperdal dahil olmak üzere tüm nöroleptikler kesilmelidir. Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiolan ve yaşlı hastalarda başlangıç dozunun ve doz arttırımının yarıyaindirilmesi önerilir. Teorik olarak hastalık durumunu ağırlaştırabileceğinden parkinsonlu hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Klasik nöroleptikler, kriz eşiğini düşürdüğünden epilepsi hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Kilo alımına karşı hastalaraşırı gıda tüketmemeleri konusunda uyarılabilirler. Gebelik ve EmzirmeDöneminde Kullanımı: Risperdal’in gebelerde güvenle kullanımına ait yeterli çalışma yoktur. Hayvan deneylerinde, risperidonun doğrudan fertiliteyi bozan etkileri görülmemişse de, prolaktin ve merkezi sinir sistemine bağlı bazı etkileri görülmüştür. Hiçbir çalışmada risperidonun teratojenik etkisine rastlanmamıştır. Bu yüzden Risperdal gebelerde sadece muhtemel yarar risklerden fazla olduğunda kullanılır.Anne sütüne geçer. Hayvan deneylerinde 9-hidroksi-risperidonun anne sütüne geçtiği görülmüştür. Bu yüzden Risperdal kullanan annelerinemzirmeleri önerilmez. Dikkat Gerektiren Durumlarda Kullanım: Risperdal psikomotor fonksiyonları etkileyebilir. Bu yüzden hastaların, bireysel duyarlılıkları anlaşılıncaya kadar, araç ve makine kullanmaları önerilmez.

Yan Etkiler:
Risperdal genellikle iyi tolere edilir ve çoğu zaman yan etkilerin altta yatan hastalıklardan ayrılması zordur. Risperdal kullanımı ile ilgili gözlenen yan etkiler aşağıdaki gibidir: Sık: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı. Daha seyrek: Uyuklama, yorgunluk, başdönmesi, konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma, görme bozukluğu, priapizm, ereksiyon bozuklukları, ejakülasyon kusurları, orgasmik disfonksiyonlar, üriner inkontinans, rinit, döküntü ve diğer alerjik reaksiyonlar. Risperdal’in ekstrapiramidal semptomlar geliştirme potansiyeli klasiknöroleptiklerden daha azdır. Buna rağmen bazı hastalarda ekstrapiramidal semptomlar (tremor, rijidite, hipersalivasyon, bradikinezi, akatizi, akut distoni) görülebilir. Bu belirtiler genellikle hafif ve gerektiğinde doz azaltılıp ve/veya antiparkinsonilaçlar verildiğinde geçicidir. Bazı hastalarda, özellikle başlangıç dozunu takiben, ortostatik baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve refleks taşikardi görülmüştür . Risperdal doza bağlı prolaktin seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Muhtemel belirtileri galaktore, jinekomasti, menstrüel siklüs düzensizlikleri ve amenore olabilir. Kilo artışı (’Uyarılar veönlemler’ bölümüne bakınız), ödem ve karaciğer enzimlerinde yükselme Risperdal tedavisi sırasında gözlenmiştir. Klasik nöroleptiklerde olduğu gibi psikotik hastalarda polidipsiye ya da antidiüretik hormonun uygunsuz salınımına bağlı su intoksikasyonu, tardif diskinezi, habis nöroleptik sendrom, vücut ısısında düzensizlikler ve epilepsi gözlenmiştir.

Etkileşimler:
Risperdal’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sistemik olarak değerlendirilmemiştir. Risperdal merkezi etkisi nedeniyle diğer merkezi sinir sistemine etkili ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Risperdal, levodopa ve diğer dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Karbamazepinin Risperdal’in plazmadaki aktif antipsikotik fraksiyonunu azalttığı gösterilmiştir. Karaciğer enzimlerini indükleyen diğer ilaçlarla da benzer etkiler görülebilir.Karbamazepin ya da diğer karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçların kesilmesinden sonra Risperdal’in dozu tekrar değerlendirilmeli ve gerekiyorsa azaltılmalıdır. Fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlarve bazı beta blokerler risperidonun plazma düzeyini arttırır ama aktif antipsikotik fraksiyonu etkilemez. Risperdal plazma proteinlerine büyük oranda bağlanan ilaçlarla birlikte alındığında, ilaçlardan herhangi birinde klinik açıdan anlamlı bir plazma proteinlerden ayrılma durumu görülmez.

Dozu Kullanma:
Erişkinlerde günde 1-2 kez verilebilir. Günlük doz 3 gün içersinde yavaş yavaş6 mg’a kadar yükseltilmelidir. Akut ya da kronik tüm hastalar, günde 2 mg la başlamalıdır. 2. gün günde 4mg’a 3. gün günde 6mg’a çıkılmalıdır. 3. günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğinde bireyselleştirilebilir. Genellikle optimal doz 4-8mg/gündür. 16 mg’ın üzerine çıkılmamalıdır. yaşlılarda günde 2 kez 0.5mg doz günde 2kez 1-2 mg’a getirilebilir. 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Etken Maddesi: Risperidon

RİSPERDAL 1 MG 20 TABLET
RİSPERDAL 2 MG 20 TABLET
RİSPERDAL 3 MG 20 TABLET
RİSPERDAL 4 MG 20 TABLET
RİSPERDAL QUİCKLET 1 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
RİSPERDAL QUİCKLET 2 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
RİSPERDAL CONSTA 25 MG 1 ENJEKTÖR
RİSPERDAL CONSTA 37.5 MG 1 ENJEKTÖR
RİSPERDAL CONSTA 50 MG 1 ENJEKTÖR

İthal, Beşeri bir ilaçdır.

(İngilizce Prescription)

Yorumlar (7)add comment
...
ALP ÖZDEMİR , 8 August 2012

risperidon özellikle dopamin, nöroadrenalin, histamin ve serotonin aktivitesi olan yani inhibitör bir nöroleptik ilaçtır özellikle dozla bağlaantılı olarak dopamin D2 reseptörüne aşırı blokasyon yapar bunun sonucunda prolaktin artışı dolayısıyla jinekomasti kaçınılmazdır , ama tek bununla açıklamak yanlış olur özellikle nöroadrenalin ve histamin üzerindeki aşırı blokajda kilo alımı, yağ oranında artış, adrenalin ve testesteron düşüşü kaçınılmazdır, bu ilaçları çok gerekmedikçe ve doktorunuz vermedikçe sakın kullanmayın, ama doktor gözetiminde ise şikayetlerinizi mutlaka bildirin ve gerekirse bir endokronoloji uzmanına gidip tedavi olun, ama yinede bir ip ucu verebilirim: antidot ilaç:
Amantadin HCI , amantadin ılımlı ve etkili bir dopamin agonisitidir, böylece uygun dozlarda gereksiz prolaktin artışının önüne geçmiş olursunuz, yapılan bir araştırmada amanatadin kullanımının antipsikotik ilaç ile indüklenen cinsel, hormanal, metabolik sorunları büyük ölçüde düzeltiği göstermektedir , BİR UZMANLA KONUŞUP BİR TEDAVİ PLANI YAPMANIZDA FAYDA VAR TEŞEKKÜRLER.......
bilgen , 10 January 2012

hap içmede zorlann çocuklarımıza risperdalın şurubunu deniyebilirsiniz.benimde oğlum otistik hap kesinlikle içmez oyüzden şurubunu veriyorum.şeffaf renkte olduğu için çay bardağına az birşey su sonra ilacını koyuyorum anlamadan içiyor.


...
ramazan , 4 October 2011

Abla ben risperdalı kullanıyorum ama çocugunza risperdal agızda eriyen ilacı var doktorunuza danısın abla ama bı ılacı ılk önce iyice araştır ben o ilacın ne oldugunu bılmeden ıcıyorum ama sımdı arastıorum bırakmak ıcın bıraksam ılerde saglıgım bozulurlmu bunları aarastırn abla


otizm
hasan bilgücü , 21 September 2010

15 yaşındaki otıstık oglum 2 mg rısperdal kullanıyor yutturmada cok zor oluyor ilacı sıcak suda eritip verıyoruz ilaça zararı olurmu aşırı terliyor içtikten sonra


slm
gamze uzunoğlu , 2 September 2010

risperdal ile birlikte hangi ilacı kullanabiliriz yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler


prolaktin hormonu yüksekliği ve risperdal
bilge evren , 30 December 2009

30.12.2009

kızım 14 yaşında ve bundan 2 sene önce polikisitik over saptanmış fakat daha sonraki ultrason gözlemlerinde geçtiği söylenmişti. Doğum kilosu 4 boyu ise 53.4 cm idi. Ağustos ayında ise risperdal ve cipram tedavisine başlandı. Hormon testinde prolaktin hormonu 36.63, FSH ise 9.03
çıktı. İlaç nedeniyle oluşmuş bir durum mudur yoksa hipofiz tetkiki yaptırmalı mıyım? Beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

Teşekkürler.

Bilge Evrenprolaktin hormonu yüksekliği ve risperdal
bilge evren , 30 December 2009

kızım 14 yaşında ve bundan 2 sene önce polikisitik over saptanmış fakat daha sonraki ultrason gözlemlerinde geçtiği söylenmişti. Doğum kilosu 4 boyu ise 53.4 cm idi. Ağustos ayında ise risperdal ve cipram tedavisine başlandı. Hormon testinde prolaktin hormonu 36.63, FSH ise 9.03 çıktı. İlaç nedeniyle oluşmuş bir durum mudur yoksa hipofiz tetkiki yaptırmalı mıyım? Beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler.

Bilge Evren
Yorum yaz
daha küçük | daha büyük
 

busy